Lokofobia Lokofonia Lokomania Lokopedia

Rastlauslamma
(tekst og melodi ved Lokomotiv Transsiberia)

må gå - men ikkje derifrå som eg står nå
kor då - her og der er ikkje nokon stad å sjå
ikkje nå - eg fattar ikkje kva eg må forstå
kva så - kva nå

rastlaus og handlingslamma
kor eg er er nett det samma
så lenge eg slepp laus
frå å vera handlingslamma og rastlaus

talatrengt og taus
handlingslamma og rastlaus
eg er ramma inn og eg er ramma
eg er rastlaus og handlingslamma

Høyr

Sjå video:

Sjå live: